+31 6 45850747

info@uslugiksiegowe.nl

Podatek dochodowy w Holandii – zasady rozliczania podatku dla ZZP

Rozliczenie podatku dochodowego jednoosobowej działalności gospodarczej (ZZP). Co można odliczyć w Holandii od podatku?

Odliczenia od podatek dochodowy w Holandii. Ulgi podatkowe dla jednoosobowych firm tzw. ZZP

Czym jest kryterium godzinowe?

Płacisz podatek dochodowy w Holandii? Jako przedsiębiorca masz prawo do różnego rodzaju odliczeń z tytułu prowadzonej działalności. Część z nich zależy od tego czy spełniasz kryterium godzinowe tzn. przepracowałeś(aś) na firmie większą część roku. Kryterium godzinowe spełniasz jeśli w roku kalendarzowym przepracowałeś(aś) minimum 1125 godzin na firmie lub jeśli poświęcasz swojej firmie więcej czasu niż innym czynnościom (np. pracy na etacie). Kryterium godzinowe należy spełnić bez względu na moment rozpoczęcia działalności. Dlatego właśnie firmę w Holandii lepiej jest otwierać na początku roku.

Jakie koszty można odliczyć do podatek dochodowy w Holandii?

Tak jak w przypadku podatku BTW (VAT) od podatku dochodowego można odliczyć tylko koszty firmowe, czyli koszty w jakiś sposób związane z prowadzoną działalnością. Zakupy do €450 lub produkty, których czas użytkowania wynosi do roku czasu odliczane są jednorazowo w całości. Zakupy powyżej €450 i użytkowane dłużej niż 1 rok podlegają amortyzacji przez okres 5 lat. Co roku masz wtedy prawo odliczać część kwoty zakupu.

Wszelkich odliczeń dokonuje się na podstawie rachunków i faktur, które należy przechowywać przez okres 7 lat. Przykładowe koszt, które można odliczyć od podatek dochodowy w Holandii to: telefon, sprzęt wykorzystywany do pracy (komputer, spawarka, wiertarka), odzież robocza, koszty reprezentacyjne, szkoleń, napoje i jedzenie w firmie.

Ulga inwestycyjna w Holandii – kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Jest to ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy w danym roku zainwestowali w firmę środki o wartości minimum €2401 i nie więcej niż €323.544. Dotyczy ona wyłącznie środków, których wartość zakupu przekracza €450. Ulga ta pozwala uzyskać aż 28% odpisu od zysku pomniejszając tym samym należny podatek dochodowy.

Ulga od zysku w Holandii – mkb-winstvrijstelling

Naliczana jest automatycznie przy wypełnianiu zeznania podatkowego (anngifte). Wynosi 14% od osiągniętego zysku. Co ważne, ulga ta naliczana jest na końcu, czyli od kwoty już pomniejszonej dzięki innym ulgom.

Ulga dla początkujących samozatrudnionych – startersaftrek

Stratersaftrek to specjalna ulga dla początkujących przedsiębiorców. Aby ją uzyskać trzeba być przedsiębiorcą w Holandii i spełniać kryterium godzinowe. Ulga ta należy Ci się jeśli w ciągu ostatnich 5 lat skorzystałeś(aś) z niej maksymalnie 2 razy lub jeśli w ciągu ostatnich 5 lat nie w każdym roku kwalifikowałeś(aś) się do podatku dochodowego dla przedsiębiorców (przez jakiś czas nie prowadziłeś(aś) działalności). Za 2020 rok maksymalna ulga dla początkujących wynosi 2123 euro.

Ulga dla samozatrudnionych – zelfstandigenaftrek

Aby uzyskać ulgę dla samozatrudnionych trzeba być przedsiębiorcą w Holandii i spełniać kryterium godzinowe. Ulga naliczana jest automatycznie przy wypełnianiu rozliczenia. Ważne! Nie wykorzystana ulga z lat poprzednich może zostać wykorzystana w kolejnych latach. W 2021 roku ulga dla samozatrudnionych wynosi 6670 euro.

Ulga startowa dla osób z tytułem niezdolności do pracy – startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Osoby które mają prawo do renty inwalidzkiej mogą otrzymać specjalną ulgę startową nie wypełniając kryterium godzinowego (obowiązuje obniżone kryterium godzinowe). Można ją uzyskać jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przez rok lub więcej nie było się przedsiębiorcą ani cichym udziałowcem spółki. Ulga ta wynosi do 12000 euro.

Ulga na prace badawczo-rozwojowe – aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Przyznawana jest przedsiębiorcom w Holandii spełniającym kryterium godzinowe, którzy spędzili co najmniej 500 godzin nad pracami badawczo-rozwojowymi. Muszą oni posiadać zaświadczenie dotyczące prac badawczo-rozwojowych z RVO.nl, które wskazuje możliwą do odliczenia kwotę.

Kwota odliczenia ulega zwiększeniu jeśli w ciągu ostatnich 5 lat przez rok lub więcej nie było się przedsiębiorcą (nie była prowadzona działalność) lub w ciągu 5 lat nie ubiegało się o ulgę na prace badawczo-rozwojowe więcej niż 2 razy.

Ulga dla współpracujących – meewerkaftrek

Aby otrzymać ulgę meewerkaftrek trzeba być przedsiębiorcą w Holandii i spełniać kryterium godzinowe (patrz wyżej). Odliczenie przyznawane jest jeśli twój partner fiskalny pracuje minimum 525 godzin rocznie w Twojej firmie bez rekompensaty (bezpłatnie) lub gdy wypłacana rekompensata jest niższa niż 5000 euro. W zależności od liczby przepracowanych godzin ulga od zysku wynosi od 1,25% – 4%.

Ulga z tytułu zaprzestania działalności – stakingsaftrek

Ulga należna osobom które z jakiegoś powodu przerwały działalność gospodarczą np. w związku ze sprzedażą firmy. Od takiej sprzedaży należy zapłacić podatek od zysku. Można go zmniejszyć ulgą stakingsaftrek. Odliczenie wynosi maksymalnie 3630 euro i można je otrzymać raz w życiu.

Szukasz pomocy przy rozliczeniu podatek dochodowy w Holandii? Skontaktuj się z nami.