Zasiłki w Holandii

pomagamy w uzyskaniu zasiłku dla bezrobotnych i innych form pomocowych należnych osobom przebywającym na terenie Holandii

O zasiłkach w Holandii

Każda osoba przebywająca na terenie Holandii ma prawo do pobierania w określonych sytuacjach świadczeń socjalnych w formie zasiłków. Najpopularniejszą formą tego typu świadczeń jest zasiłek dla bezrobotnych pobierany w przypadku zwolnienia z pracy oraz zasiłek na dziecko należny każdemu uczącemu się dziecku do 18 roku życia.

Pomagamy w wypełnieniu wszystkich niezbędnych formalności aby uzyskać należny zasiłek w Holandii. W przypadku gdy problemem są nienależnie pobrane świadczenia w imieniu naszych klientów negocjujemy z odpowiednim urzędem i opracowujemy najlepszy możliwy plan spłaty.

  • Zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering)
  • Zapomoga społeczna (Bijstand)
  • Zasiłek na dzieci (Kinderbijslag)
  • Wypłata należnych zaległych zasiłków
  • Regulowanie zaległości formalnych wobec urzędów
  • Odpowiedzi na pisma
  • Tłumaczenia

F.A.Q.

Pytania i odpowiedzi

Jak mogę sprawdzić czy należy mi się zasiłek?

Zasiłek w Holandii przysługuje każdej osobie, która utraciła pracę, przebywa na terenie kraju i w ciągu 36 tygodni przepracowała 26. Jeśli spełniasz te kryteria to najpewniej należy Ci się zasiłek w przypadku utraty pracy. Skontaktuj się ze mną by dowiedzieć się więcej.

Jak mogę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych?

Składając wniosek w Urzędzie (UVW) maksymalnie dwa dni po zwolnieniu z pracy. Procedura przyznania zasiłku trwa około miesiąca. Po zarejestrowaniu jako bezrobotny należy ściśle współpracować z Urzędem aby nie utracić prawa do przyznanych świadczeń.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

Wysokość zasiłku zależy od średniej pensji z ostatnich 36 tygodni, a czas jego pobierania od łącznych lat pracy na terenie Holandii. Przez pierwsze dwa miesiące możesz otrzymać maksymalnie 75%, a przez następne 70% średniego wynagrodzenia.